Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur vedtar å støtte Foreningen Fotballbaner for jenter og gutter i Syria med 1 krone pr innbygger i Bærum. Som tilsvarer 130 000 kroner.

Foreningen Fotballbaner for jenter og gutter i Kobane, Raqqa, Qamishlo og Tabqa har som formål å finansiere en eller flere fotballbaner for jenter og gutter i de nevnte byene i Syria.
Det hører til formålet at foreningen skal bidra til bygging, vedlikehold og drift frem til lokale myndigheter eller annen aktør med lokal forankring kan overta ansvaret for anleggene.
Foreningen har frem til nå bygget to baner i Kobane og to baner i Raqqa. Neste mål forforeningen er å bygge baner i Quamishlo. Gjennom dette arbeidet ønsker foreningen å gi jenter og gutter arenaer for å oppleve glede og trygghet og bidra til å gi dem styrke og felleskap.

Flere kommuner, organisasjoner og foreninger har valgt å gjøre det samme. For eksempel har Oslo kommune og Nordre Follo kommune har valgt å støtte foreningen med et beløp tilsvarende 1 krone pr innbygger.
Hovedutvalget mener at et tilsvarende bidrag vil være passende for Bærum kommune.