Millioner av mennesker i Øst-Afrika er på randen av sult på grunn av tørke og konflikt. Mange er små barn.

Staten bidrar med ekstraordinære bistandsmidler, og en rekke organisasjoner har oppfordret til humanitær hjelp i denne krisen omtalt som den største siden krigen.

Formannskapet i Bærum har besluttet å gi et økonomisk bidrag på 200 000 kroner til humanitær hjelp til de kriserammede i Afrika. Beløpet deles mellom organisasjonene Røde Kors og Leger uten grenser.

- Den store sultkatastrofen som utspiller seg i Øst-Afrika påvirker oss alle og jeg er derfor glad for at formannskapet i Bærum har besluttet å gi økonomisk støtte, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.  - Vi oppfordrer samtidig både sivilsamfunnet og andre offentlige virksomheter til å bidra i dugnaden, sier Krog.

Tilsammen gir Asker og Bærum kommuner 300 000 kroner til de kriserammede i Afrika.