Formannskapet 6. november vedtok å støtte sjakkfestivalen Fischer Random Chess som skal arrangeres i Bærum i november 2019.

Bærum kommune har vedtatt å gi økonomisk støtte til gjennomføring av en sjakkfestival over 10 dager i Bærum, med et sjakkmesterskap av typen Fischer Random. Arrangementet vil etter planen gjennomføres ved Henie-Onstad Kunstsenter i november 2019.

Det ble i februar 2018 arrangert en uoffisiell oppvisningskamp Fischer Random mellom Hikaru Nakamura og Magnus Carlsen i Bærum. Arrangementet varte i fem dager og var svært vellykket, herunder både omfattende mediadekning og en rekke positive ringvirkninger for kommunen.

Formannskapet fattet følgende vedtak:

  1. Det innvilges inntil 1,5 mill kr til gjennomføring av sjakkfestivalen Fischer Random i Bærum i 2019 og midlene utbetales i 3 rater. Dersom sjakkfestivalen oppnår økonomisk overskudd vil tilskuddet avkortes. Det forutsettes at midlene ikke benyttes til å finansiere premier eller VIP-arrangementer.
  2. Rådmannen bes innarbeide søknadsbeløpet i tilleggsinnstillingen til HP 2019-2022.
  3. Rådmannen bes innarbeide 500 000 kr til forberedelser og  gjennomføring av parallelle lokale arrangementer.