Stillingen som kommunedirektør i Bærum er nå lyst ut med søknadsfrist 31. januar 2020.

Stillingen som kommunedirektør i Bærum er en av kommune-Norges største og mest utfordrende lederstillinger. 

Erik Kjeldstadli som er kommunedirektør i dag slutter 1. september 2020.

Se utlysningsteksten her.

Det er lagt vekt på å starte prosessen tidlig slik at man sikrer man  at det er satt av god tid til en grundig forberedelse og gjennomføring av denne viktige rekrutteringsprosessen for kommunen.