Bærumselevene har  oppnådd høye skår i alle tre fagene; matte, lesing og engelsk, på Nasjonale prøver for ungdomstrinnet.

Hovedtrekkene fra Nasjonale prøver er:

  • høyt totalskår i alle de tre fagene
  • hver femte elev skårer på det aller høyeste mestringsnivået, og det er en økning fra forrige skoleår 
  • positiv fremgang i lesing
  • guttene har de beste resultatene  i matematikk
  • jentene gjør det best i lesing

- Resultatene bygger på en langsiktig satsing på de mest sentrale områdene som har betydning for elevenes læring og utvikling, sier Anne Lene W. Hojem som leder Hovedutvalg barn og unge.

- Lærerne i Bærum topper statistikken for videreutdanning og det er utviklet gode system for analyse av elevenes resultater for økt læring, understreker skolesjef Siv Herikstad.

Sammendrag av bærumsresultatene finner du her.