Informasjon om stengte veier i Sandvika grunnet arrangement 15. september.

Torsdag 15. september arrangeres den spektakulære kultur- og lysvandringen Kulturnatt Elvelangs kl. 20–22 fra Rigmorbrygga til Løkkehaven. Da stenges:

  • Brambanis vei fra parkeringsplass under E18 til Løkketangen/Aamodtbakken kl. 16–04
  • Claude Monets bro kl. 17–24
  • innkjøring og utkjøring fra Kadettangen kl. 18-22