Mandag 18. juni til og med fredag 22. juni stenges parkeringsplassene ytterst på Kadettangen.

Parkeringsplassen stenges fordi innkjørselen til Festplassen skal ferdigstilles.

Brambanisveien ut til Kadettangen og parkeringsplassen ved Bærumshallen holdes åpent.