Etter dialog med FAU- leder og Lysaker skoles ledelse, har vi besluttet at det ikke anses som hensiktsmessig å ha ekstra tilsyn ved undergangen ved Michelets vei. Dette på bakgrunn av god informasjon fra Norsk Folkehjelp hvor de beskriver hvilke tiltak de har lagt inn i sin organisering av mottaket.

Likeens er det grunn til å understreke den tette dialog som er opprettet mellom Bærum kommunes stedlige representanter og skolens ledelse/ FAU - leder.