Statsbudsjettet for 2022 ble lagt frem 12. oktober.

- Solbergregjeringens siste statsbudsjett er et godt budsjett for kommunesektoren, og gir gode rammer for videre utvikling av tjenestene våre, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

- Vi er svært tilfreds med at våre store samferdelsprosjekter, Fornebubanen, E16 og E18 ligger inne og omtales. E18-delen av prosjektet er planlagt åpnet for trafikk i 2028. Hele prosjektet med lokalveier og gjønnestunellen er planlagt ferdig i 2029. Det er viktig at nabolaget hensyntas i det videre arbeidet med det nye veisystemet, slår ordføreren fast.

- Ny nasjonal arena for håndballen på Fornebu er ikke omtalt i budsjettet. Vi har likevel store forventninger til at den kommer på plass. Departementet er  i dialog med Norges håndballforbund for nærmere avklaring av enkelte spørsmål knyttet til arenaen, sier ordføreren.

- Det er positivt at kommunens partner FutureBuilt vil få tilskudd knyttet til sitt arbeid med klima og attraktive lokalsamfunn, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.