Ungdomsrådet hadde tirsdag ettermiddag sitt første møte med opplæring og pizza sammen med formannskapet og administrasjonen.

– Nå har dere mulighet til å forme et stort fellesskap og jeg håper på et godt og genuint samarbeid med politisk ledelse, sa ordfører Lisbeth Hammer Krog til ungdomsrådet da de ble ønsket velkommen. 

Ungdomsrådets 20 medlemmer og varamedlemmer fikk tirsdag muligheten til å bli kjent med hverandre, kommunen og arbeidsoppgavene fremover.

– Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med dere og kunne være med å påvirke politikken til barn og unge, sa Anne Smedsrud Edstrøm, leder av ungdomsrådet, til resten av medlemmene.

Jobben til ungdomsrådet er å si sin mening til politikerne i saker som handler om hvordan barn og unge skal ha det når de vokser opp i Bærum. Eksempler på temaer er utbygging av nye skoler, skolevei, skolemiljø, helsetilbud, fritidstilbud og klima og miljø.

Rådet består av seks jenter og fire gutter. Fire er eldre enn 15 år, fem er 15 år og en er 13 år. Fem stykker bor på ulike steder i Bærum øst og fem bor på ulike steder i Bærum vest. To går på samme skole men på ulike klassetrinn og ulike linjer. Ungdomsrådets leder for perioden 2017-2019 er Anne Smedsrud Edstrøm og nestleder for perioden 2017-2019 er Mikkel Mørch Sollie.

Ungdommene gleder seg til å starte på arbeidsoppgavene og har sitt første offisielle møte mandag 6. november.