Konkurransen om utforming og bygging av Oksenøya senter på Fornebu er i gang. Prosjektet blir Bærum kommunes største byggeprosjekt noensinne.

Oksenøya senter får barnehage, barneskole og bo- og behandlingssenter.

Oksenøya senter er et unikt prosjekt. Her skal barn og eldre samles for å skape et godt og inkluderende miljø. Ut fra planene vil Oksenøya senter få kommunens største barneskole (fem-parallell) og barnehage. Det planlegges bo- og behandlingssenter med 150 beboerrom, flerbrukshall med turnfasiliteter og liten 9’er kunstgressbane. Alt i direkte tilknytning til Nansenparken.

- Vi gleder oss til responsen fra markedet. Dette er et unikt prosjekt både med tanke på størrelse, innhold og miljøambisjoner sier Christian Falkenaas.

Høye miljøkrav

For å sikre utnyttelse av markedets kompetanse innenfor bl.a energi og miljø, skal leverandørene konkurrere på prosjektutforming. Bærum kommune har høye ambisjoner for sitt miljø- og klimaarbeid, og stiller høye miljøkrav i prosjektet. Oksenøya senter skal være et Futurebuilt forbildeprosjekt. Hele prosjektet skal i sum tilfredsstille nesten nullenergibygg iht. FutureBuilts krav. Byggene skal også klassifiseres til minimum Breeam-sertifiseringen excellent.   

Skolen og barnehagen skal stå ferdig til skolestart 2022, mens bo- og behandlingssenteret skal ferdigstilles i løpet av 2022.

Milepæler fremover

Konkurransen om totalentreprisekontrakten gjennomføres som en konkurranse med forhandling med forutgående kunngjøring, hvor kun et begrenset antall leverandører får mulighet til å konkurrere om kontrakten.

Frist for å søke om deltakelse i konkurransen er i 24. november 2017. Konkurransen med de utvalgte leverandørene vil starte i januar 2018.