Formannskapet 2. april behandlet sak om hvilke krav som skal gjelde til norskkompetanse i brukerrettede tjenester i pleie- og omsorgstjenesten.

God norskkompetanse er viktig for å kunne gi gode og forsvarlige tjenester til kommunens innbyggere og forå sikre god kommunikasjon med brukere, kollegaer og pårørende.

Følgende vedtak ble fattet:

I pleie- og omsorgstjenesten innføres det en prøveordning med følgende språkkrav:

  • B1 – for ufaglærte med direkte brukerkontakt (videreføres som i dag)
  • B2 - for personer med fagutdanning på videregående nivå
  • C1 - for medarbeidere med 3-årig høgskoleutdanning og ledere på alle nivå

Formannskapet ber om at det legges frem en ny sak om 2 år som inkluderer evaluering av prøveordningen.

Medarbeidere i kommunen som i dag ikke tilfredsstiller de definerte kraven må gis nødvendig språkopplæring.