Bærum kommune vurderer alternativer for å håndtere steinmasser fra store samferdselsprosjekter.

I forbindelse med de store samferdselsprosjektene E18 og Fornebubanen blir det blir det mye steinmasse som må håndteres på en miljøvennlig  måte. Kommunen, Statens vegvesen og Fornebubanen er pålagt å vurdere ulike alternativer for å håndtere massene.

Ett av alternativene som vurderes er utfylling i nærområdene til veien og banen. Massene er av så store mengder at det vil kunne etableres en «halvøy» rett utenfor Fornebulandets østside, nord for Rolfsbukta.

- Kommunen har sendt brev til Miljødirektoratet for å sondere mulighetene for en eventuell utfylling på området. Dette åpne mulighetene for å etablere nytt land som kan benyttes til friarealer for allmennheten på Fornebu, sier kommunaldirektør Arthur Wøhni. 

Spørsmålet om utfylling av masser på Fornebu er ikke behandlet politisk, og vil eventuelt bli reist i forbindelse med politisk sak om videre utbygging på Fornebu som fremmes i desember 2015.

Brevet til Miljødirektoratet.

Kart - ideskisse