Persontrafikken ved Blommenholm, Høvik og Stabekk stasjoner gjenopptas fra og med søndag 13. desember.

Første tog fra Høvik stasjon har avgang mot Oslo klokken 06.53. Retning Asker er første tog fra Stabekk kl. 07.24.

Det blir togavganger fire ganger i timen fra Blommenholm og Høvik stasjon. Fra Stabekk stasjon blir det syv avganger i timen. Flytoget stopper på Stabekk en gang i timen.

Rutetider finner du her.

Reiseplanlegger for Flytoget finner du her. 

Banen har vært stengt for ombygging av stasjoner og store deler av strekningen har fått nytt spor. Det har også blitt nytt signalanlegg og vendeanlegg.

Kort om stasjonene:

  • Stabekk – ny mellomplattform bygget med vannbåren varme for snøsmelting, nytt tak til plattformene, ny kulvert, flere parkeringsplasser og heis.
  • Høvik – ny stasjonsbygning, flere parkeringsplasser samt sykkelparkering, to sidestilte 220 meter lange isfrie plattformer, trapp- og heishus til plattformene.
  • Blommenholm - oppgradert kulvert med nytt pumpe- og drensanlegg.