Forskere ved Universitetet i Bergen søker eldre fra Bærum med hukommelsesvansker eller demens og pårørende til forskningsprosjekt.

De eldre som skal delta i studien må være over 65 år, bo i eget hjem i Bærum kommune og ha ukentlig kontakt med pårørende.

Studien dreier seg om tilrettelegging, trygghet og støtte i hjemmet, og fokuserer på «Hva er viktig for deg?». Målet er å støtte eldre med hukommelsesvansker eller demens, samt lette pårørendes belastning.

Studien starter i 2019 og går over to år. Alle deltagere får oppfølging av en koordinator som samler og koordinerer kommunal helsehjelp for den eldre. 

Du kan lese mer  om prosjektet her

Ønsker du/dere å delta i studien eller har spørsmål? Send en e-post til live@uib.no. Du/dere kan også ringe demensrådgiver i Bærum kommune Anne Marie Hanson, 954 47 943 eller professor ved Universitetet i Bergen, Bettina Husebø 988 99 540.