Hvert år deles det ut tre kulturstipend på 20 000 kroner. Søknadsfristen er 1. oktober.

Stipendet kan gis til personer som har bidratt til en positiv profilering av Bærum, og skapt kunst- og kulturglede og opplevelser for kommunens innbyggere. Stipendmottakerne skal fortrinnsvis bo og virke i Bærum og ha nær tilknytning til kulturlivet i kommunen. 

To utdanningsstipend er fortrinnsvis forbeholdt søkere under 25 år, som er under forberedelse til, eller har påbegynt kunstfagutdanning ved anerkjent offentlig eller privat utdanningsinstitusjon. Ett stipend er fortrinnsvis forbeholdt videreutdanning/videreutvikling av allerede etablerte kulturutøvere over 25 år.

Mer informasjon om kulturstipendene og hvordan du går frem for å søke finner du her. 

Fjorårets stipender gikk til Karoline Wallace, Christine Istad og Stina Gellein. Karoline Wallace er sanger, komponist og arrangør fra Stabekk. Stina Gellein er en utøvende kunstner, selvstendig næringsdrivende, prosjektleder og konsulent. Christine Istad er en billedkunstner og kanskje mest kjent for sine multimediale verk der fotografi og video vises samtidig.