56 nye boligselskaper får tilskudd til lading til elbiler. Fra før av har omlag 90 boligselskaper fått tilskudd av kommunen.

Mulighet til å lade hjemme er en viktig forutsetning for å kunne kjøpe elbil. Kommunen tilbyr tilskudd til bedre lading for elbiler i boligselskaper, for å stimulere til trygg og enkel hjemmelading for elbiler. Ordningen er en videreføring av et pilotprosjekt som ble gjennomført i 2017.

Her kan du lese mer om videreføringen av tilskuddsordningen og om hvordan den fungerer. 

Etter å ha gjennomført to søknadsrunder i 2018 gir kommunen nå tilskudd til 56 nye boligselskaper. Totalt er det snakk om nesten 2500 nye ladepunkter. Tilskuddsrammen er på 2.545.000 kroner.

Når alle prosjektene er gjennomført vil det totalt være over 6000 nye ladepunkter til hjemmelading i Bærum.

Det er satt av 10 millioner kroner til tilskuddsordningen i handlingsplanen for 2018-2021.