Et barn fra Bærum ble i helgen lagt inn på Drammen sykehus for å få behandling mot smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokk meningitt).

Et barn fra Bærum ble i helgen lagt inn på Drammen sykehus for å få behandling mot smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokk meningitt). Barnet går på Lille-Jong barnehage. I dag har derfor smittevernoverlege Bjørg T. Dysthe holdt informasjonsmøte i barnehagen til ansatte og foreldre.

Barn og ansatte har også mottatt en dose med behandling/antibiotika. Det vil også bli tilbud om vaksine til barna når type meningokokker er bestemt.