Bærum kommune er orientert  om at en lærer ved Stabekk barneskole har testet positivt for Covid-19.

15 elever fra berørt kohort og 15 elever fra co-kohort, altså tilsammen 30 elever er i karantene ut neste uke. Det samme gjelder to andre medarbeidere ved skolen. 

Læreren som testet positivt har ikke vært på skolen siden tirsdag.

Smittesporingsteamet ved Folkehelsekontoret  har fulgt opp lærers kontaktflate knyttet til elever og kolleger. Kartlegging viser at alle retningslinjer for smittevern er fulgt nøyaktig og det gir grunnlag for begrenset antall i karantene.