Ordfører Lisbeth Hammer Krog og Unni Larsen, daglig leder for SmartCity Bærum, er intervjuet i ny klimabok.

Boka Folkets dugnad skal inspirere Kari og Ola Nordmann til å ta i et tak for klimaet. Hensikten med boken er å sette lys på hva alle kan bidra med for å påvirke klimaendringene. 

Det nytter ikke å snakke det vekk lenger. Klimaendringene er her, og vi må handle mens vi kan. Dette er bakgrunnen for boka som møter enkeltmennesker, forskere og politikere som på ulike vis bidrar til det grønne skiftet. Når sterke krefter viser vei, vokser motivasjonen hos den enkelte til å ta grep i hverdagen. 

I Folkets klimadugnad blir ordføreren spurt om hun har et godt råd til andre ordførere i arbeidet med å skape bærekraftige lokalsamfunn. 

–Man må ha kunnskap og engasjement. Og man må ville noe. Det er det viktigste. Vi har aldri svarene før vi begynner. Veien blir til mens vi går, og så må vi kjenne på usikkerheten det kan være i å gjøre noe nytt. Noen kommer alltid og sier " hva er dette godt for?". Men det er nettop det! Da vet vi at vi er på sporet av noe, sier Krog.