Elsykkelpoolen, SmartBike Bærum bidrar til at flere velger sykkel fremfor bil til og fra jobb, Bærumsbedrifter og tjenestesteder i kommunen kan enkelt låne og teste elsykler en periode uten kostnader.

– Elsykkel er en flott måte å transportere seg selv på, som gir mulighet til å la bilen bli hjemme. Ved å sykle til jobben blir biltrafikk og utslipp redusert, flere får en aktiv reisevei og bidrar til en mer klimaklok kommune. Sykkelprøveordningen bidrar til at enda flere lar seg inspirere til å la bilen stå, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog

Bedriftene låner elsykler i to uker hver og utlån av elsyklene  er blitt fulgt opp av spørreundersøkelser som er sendt ut i etterkant av låneperioden. Rapporten Smartbike Bærum er en sammenstilling av erfaringer fra spørreundersøkelser.


Noer erfaringer etter 1 års drift av SmartBike Bærum:

  • Hele 29 bedrifter i Bærum og enheter i Bærum kommune med til sammen 225 testbrukere har deltatt i ordningen.
  • Hovederfaringene viser at rundt 60 prosent kan tenke seg å kjøpe en el-sykkel etter å ha testet SmartBike, og de færreste hadde prøvd el-sykkel før denne ordningen. I snitt har hver el-syklist syklet 13 km hver dag.
  • El-sykkelen har i hovedsak erstattet egen bilbruk til/fra jobb, og en stor andel opplever at de kommer raskere frem enn med buss/tog eller bil. Ny brukere av el-sykkel mener at syklene er tunge og trenger plass.
  • El-syklistene råder Bærum kommune om å lage kontinuerlige sykkelveier som skiller gående fra syklende, i tillegg til å trygge krysningspunkter.
  • Rundt 40 prosent kan tenke seg en deleordning for el-sykler, som for eksempel en sykkelpool/bysykkelordning.

Prosjektet har vært et samarbeidsprosjekt mellom SmartCity Bærum, Klimaklok-programmet i Bærum kommune og Bærum Arbeidssenter. SmartCity Bærum og klimaklok har koordinert låneordningen det første året. Prosjektet videreføres og driften er lagt til Serviceenheten i Bærum kommune.