Kommunen følger situasjonen etter skyteepisoden ved Al-Noor Islamic Centre på Skui. En ung kvinne er funnet død og dødsfallet settes i sammenheng med skyteepisoden.

- Vi ser er svært alvorlig på de tragiske hendelsene og våre tanker går til pårørende og berørte, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Kommunens psykososiale kriseteam bistår pårørende og berørte. 

Det er svært alvorlig når religiøse samlingssteder blir utsatt for angrep. Kommunen er i dialog med menigheten for å bistå med  gjennomføringen av markeringen av id, sier ordfører i Bærum.