Sjøholmen skal gjenoppstå i gammel prakt Prakteiendommen fra 1898 skal gjennomgå en total oppgradering og settes i stand til å bli en av Sandvikas viktigste kulturarenaer.

Eiendommen er i dag kanskje mest kjent fordi Bærum kommunal musikkskole brukte hovedbygningen frem til 2015. Sjøholmen skal, når den er rehabilitert høsten 2017, huse «Lykkeholmen» - et sted for aktivitet og opplevelser.  

Behov for omfattende oppgradering

Bygningens bruk endres fra undervisning til kulturhus for barn, med egen kafe og butikk. Det stilles i dag nye og større krav til både tekniske anlegg og fremkommelighet. Det er videre gjennomført en grundig tilstands- og miljøkartlegging av bygningen. Kartleggingen har avdekket asbest i noen vegger og gulvbelegg. Sanering av asbest er anskaffet og uføres nå.  

Sjøholmen hovedbygning
Sjøholmen hovedbygning

 

Rådmannen anbefaler derfor at hovedbygningen gis en helhetlig oppgradering både innvendig og utvendig, til en estimert kostnad på 40 mill kroner.  

Av vernehensyn blir bygningsdeler som blant annet utvendig kledning, vinduer og dører vedlikeholdt og restaurert i stedet for utskifting. Restaureringen innebærer en høyere kostnad enn ved utskifting til nytt, men tar bedre vare på de historiske kvalitetene. Det sparer både tid og kostnader å utføre alle arbeider når bygningen ikke er i bruk. Da kan arbeidene gjennomføres som ett helhetlig prosjekt.

Bygningens alder og historiske kvaliteter gjør at det er nødvendig å søke unntak eller dispensasjoner fra enkelte bestemmelser i dagens forskrifter. Dette kan medføre usikkerhet i forhold til byggesaksbehandlingen. Ambisjonen er likevel at bygget kan tas i bruk i løpet av høsten 2017.  

Ny kulturarena i Sandvika

Byen Sandvika er i utvikling og kultur vil spille en viktig rolle, med mange steder der bylivet utfolder seg. Sjøholmen i ny drakt vil inngå i en spennende kultur-akse mot vest sammen med Henie Onstad Kunstsenter. Oppgraderingen omfatter også utearealene rundt bygningen, slik at disse vil stå mer i stil med rehabilitert bygning. 

Politisk sak er satt opp til behandling i Formannskapet 18. april.

Vennligst ta kontakt med eiendomsdirektør Kristine H. Horne 994 04 755 om det ønskes mer informasjon omkring prosjektet.