Sjøflyhavnen på Lilleøya ved Fornebu er reddet. Det er klart etter at Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ferdigbehandlet saken.

- Dette er en gledens dag og slutten på en lang kamp for å sikre sjøflymiljøet i Norge og lokalt på Østlandet. Et samlet kommunestyre i Bærum har engasjert seg i kampen for å forhindre nedleggelse, og vi er svært tilfreds med kommunalministerens beslutning, sier Lisbeth Hammer Krog.

- Sjøflyvirksomheten og viktige natur- og friluftsverdier skal kunne leve side om side i Bærum, slår ordføreren fast.

I 2012 vedtok Miljøverndepartementet at flyvingen måtte opphøre, men Bærum kommune sto på flygernes side og vedtok i fjor en reguleringsplan som sikrer fortsatt drift med visse endringer.

Dette fikk Fylkesmannens miljøvernavdeling til å fremme innsigelse mot planen, en innsigelse som nå er ferdigbehandlet i kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Jeg har lagt vekt på kommunens ønske om å beholde sjøflyhavnen. Fortsatt drift lar seg kombinere med vernehensyn og friluftslivsinteresser i området, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.