Bærum kommune har fått ny skolesjef, Siv Herikstad. Hun har vært konstituert i stillingen siden februar 2015 og vært seksjonssjef i grunnskoleavdelingen. Hun har også vært rektor ved Jar skole.

Siv Herikstad

- Jeg er svært tilfreds med ansettelsen av Siv Herikstad. Hun kjenner bærumsskolen godt og er en leder som vil bidra til å sikre at bærumsskolen fortsatt vil være blant landets beste, sier rådmann Erik Kjeldstadli.

Det var sju søkere til stillingen som skolesjef i Bærum kommune.