Bærums kommunedirektør, Geir B Aga, er oppnevnt som settekommunedirektør i Lillestrøm kommune

I november 2016 gikk det et stort kvikkleireskred ved Asak Søndre i tidligere Sørum kommune. Tre menneskeliv gikk tapt, og det ble omfattende skader på jordbruksarealer og infrastruktur.

Tidligere Sørum kommune, nå Lillestrøm kommune, startet en ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven. Siden kommunedirektøren i Lillestrøm er inhabil, er kommunedirektør i Bærum Geir B Aga bedt om å tre inn som settekommunedirektør i saken.

Settekommunedirektøren har ansvar for saksbehandling og videre fremdrift på ordinært vis etter gjeldende lovverk og orienterer Lillestrøm-ordfører om hvilke tiltak som må iverksettes.