64 representanter fra hele verden kom til tre skolen i Bærum for å se hvordan bærumsskolene jobber.

I forbindelse med at Utdanningsdirektoratet holder generalforsamlingen for IEA, Den internasjonale foreningen for utdanningsutbytte (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement), besøkte 64 representanter tre bærumsskoler.

Grav, Jar og Ringstabekk fikk alle tre besøk i går. Representantene fra IEA fikk informasjon fra rektor og senere omvisning av elevene.

Vist rundt På Ringstabekk ble Maja Jukic fra Kroatia, Gabriela Cares fra Chile og Alirez Assareh fra Iran vist rundt av Kristina Einang Prestegard og Ulrik Græsli fra tiende klasse. De fortalte om en skolehverdag med store klasser, klassedelinger og gruppearbeid.

– Hvordan oppleves det å gå i en så stor klasse? spør Alirez.

– Vi blir godt kjent med alle fordi vi hele tiden jobber i små grupper, forteller Kristina.

Grep som fremmer læring IEA gjennomfører internasjonale studier som sammenligner resultatene fra flere land for å undersøke hva som kjennetegner effektive skoler. De søker etter grep som fremmer læring.

De mest kjente testene Norge deltar i er TIMSS, som måler elevers kompetanse i matematikk og naturfag, og PIRLS, som måler lesekompetansen hos elever i fjerde og femte trinn.

Engasjerte elever På Ringstabekk har de gått nye veier for å gjøre skoledagen engasjerende og fremme læring hos elevene. Blant annet er skoleåret delt opp i seks temaer hvor elevene jobber svært mye tverrfaglig. Maja Jucic fra Kroatia synes det var spesielt interessant å høre hvordan elevene engasjerer seg i undervisningen.

– Vi opplever at vi får det til og at det går bra på skolen, forteller Kristina og Ulrik.

internasjonale foreningen for utdanningsutbytte
Den internasjonale foreningen for utdanningsutbytte besøkte tre bærumsskoler, her på Ringstabekk skole.