Om bakgrunnen for tillatelsen til SIANs appell , oppdatert informasjon om tiltak som blir gjennomført i Sandvika lørdag 24. april, politiets råd til foreldre og kommunestyrepartienes fellesuttalelse.

Organisasjonen SIAN (Stopp Islamiseringen Av Norge) skal holde appell  Byscenen i Sandvika med oppgitt tema «Info om islamproblemet» lørdag 24. april 2021, i tidsrommet kl. 13-15. 

På samme tidspunkt skal en rekke lokale partier: AP, SV og Rødt, fagorganisasjoner, Bærum ungdomsråd, kirken og moskeene med flere, ha en motdemonstrasjon på den andre siden av Sandvikselva – ved Folkebadet. 

Bærum kommune har gitt tillatelse til SIANs appell og motdemonstrasjonen. I tillegg kan det komme andre demonstranter til Sandvika.  

Vanskelig fremkommelighet i Sandvika

  • Rådhusbroen er stengt for gående og biler
  • Deler av Claude Monets alle er stengt for biler
  • Kinoveien er stengt for biler. 

Veiene blir stengt ca. kl. 11.00 på lørdag og vil være stengt den tid markeringen foregår til kl. 15.00. Veisperringene blir fjernet så raskt som mulig etter det.

Matbutikker kan også bli stengt under demonstrasjonene.  

Politiets oppfordring til foreldre

Lørdag 24.4.21 avholdes en appell i Sandvika sentrum. Politiet har erfaring med at slike appeller skaper sterke følelser. Vi tilrettelegger for at markeringen(e) skal gjennomføres trygt for samtlige involverte.

Vi oppfordrer den enkelte foreldre til å ta en god prat med sin ungdom i forhold til eventuell tilstedeværelse og adferd. Det er spesielt viktig at man følger politiets anmodninger og retter seg etter det som blir kommunisert på stedet.

Steinkasting, vold og andre hendelser gir dessverre uønskede konsekvenser for alle involverte. Det samme gjelder trengsel og situasjoner som i verste oppleves kaotisk og traumatisk.

Det er primært ungdom og unge voksne som har stått for slike handlinger. Vi som arbeider i politiet ønsker det beste for din ungdom. Det er viktig at ungdom ikke gjør seg skyldig i straffbare forhold som får konsekvenser for fremtiden!

Det er lett å la seg rive med, og det er derfor ekstra viktig at du som primærforebygger snakker med din ungdom om kommende lørdag.

Ungdommen – vårt felles ansvar – vår felles fremtid.
Vår kollega Kai Spurkeland forklarer i denne videoen

  • Ytringsfrihet
  • Politiets rolle
  • Hva som forventes av en demonstrant
  • Reaksjoner fra politiet

Hvorfor har Bærum kommune gitt tillatelse til SIAN?

Organisasjonen SIAN (Stopp Islamiseringen Av Norge) har søkt Bærum kommune om å få bruke den kommunale Byscenen i Sandvika til å holde en appell med oppgitt tema «Info om islamproblemet» lørdag 24.04.2021, i tidsrommet kl. 13-15. Bærum kommune har saksbehandlet søknaden i tråd med vanlige prosedyrer og gitt SIAN tillatelse til bruk av Byscenen på vanlige vilkår.

At kommunen har gitt tillatelse til bruk av anlegget, betyr ikke at den aktuelle appellen organiseres eller gjennomføres i kommunens regi. Det betyr heller ikke at kommunen godkjenner, støtter, stiller seg bak eller på annen måte innestår for innholdet. Tillatelsen er et utslag av at kommunen respekterer innbyggernes ytringsfrihet og legger til rette for innbyggernes bruk av ytringsfriheten, blant annet, som her, gjennom utlån av Byscenen.

Å ytre seg kritisk om visse sider av samfunnet, herunder om religion, er tillatt. Å ytre seg hatefullt eller sterkt krenkende om individer eller grupper av individer, basert på kriterier som noens etnisitet eller religion, kan derimot etter omstendighetene være forbudt og i enkelte tilfeller også straffbart. At enkelte ytringer er forbudt, betyr likevel ikke at kommunen kan innskrenke SIANs mulighet til å holde den omsøkte appellen basert på en forhåndsvurdering av om den kan tenkes eller forventes å inneholde ulovlige ytringer. Som offentlig myndighet forholder kommunen seg til at bruk av ytringsfriheten er tillatt for alle uten forhåndssensur. Som anleggseier er kommunens rolle å sørge for at bruk av scenen er tilgjengelig på like vilkår for alle som søker om dette iht. vedtatte prosedyrer.

Fellesuttalelse fra partiene i kommunestyret

SIAN er uønsket i Bærum

Organisasjonen SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) har nå varslet at de, som ledd i sin turné i landet, også skal markere seg i Sandvika.

Alle partiene som er representert i kommunestyret i Bærum vil prinsipielt forsvare SIANs rett til å ytre seg, men fordømmer SIANs holdninger.

SIAN har til tider misbrukt ytringsfriheten systematisk ved å spre sitt ulovlige og hatefulle budskap.

Deres markeringer brukes til å spre et budskap som bygger opp under hatkriminalitet. I Bærum har vi sett forferdelige utslag. Det samme ideologiske grunnlaget ble i 2019 brukt til å begrunne drap og terror i vår kommune.

Mange vil trolig vise sin motstand mot SIANs budskap også i Sandvika. Vi vil på det sterkeste oppfordre alle om å markere uenighet på en måte som ikke fører til fysiske konfrontasjoner.

Som representanter for partier i Bærums kommunestyre vil vi markere at SIANs provokasjoner er uønsket i Bærum.

 

Lisbeth H. Krog

Ordfører

Morten Skauge

Gruppeleder

Høyre

 

Kjell Maartmann-Moe

Gruppeleder

Arbeiderpartiet

Wenche Steen

Gruppeleder

Venstre

 

 

Hans Rugset

Gruppeleder

MDG

 

Ida Ohme Pedersen

Gruppeleder

Fremskrittspartiet

Anita Malmer Solli

Gruppeleder

SV

 

Ragnar Molland

Gruppeleder

Senterpartiet

 

 

Stein Stugu

Gruppeleder

Rødt

 

Kjell Ole Heggland

Gruppeleder

Pensjonistpartiet

Elisabeth F. Aukrust

Gruppeleder

KrF