Her ser du resultatet etter valget 9. september, med fordeling mellom partiene og navn på partienes representanter i det nye kommunestyret.

Kommunestyret med totalt 51 representanter konstitueres 23. oktober. 

Valgstyrets møteprotokoll

I protokollen kan du blant annet se beregning av stemmetillegg og personstemmer, og se de valgte representanter og deres vara. 

Bærum kommunestyre 2019-2023

 parti og antall  navn på representantene 
Høyre  
22 representanter Lisbeth Hammer Krog
  Maria Barstad Sanner
  Morten Skauge
  Dag Egil Strømme
  Siw Wikan
  Haakon Kvenna Veum
  Ole Kristian Udnes
  Asbjørn Nilsen
  Mads Gram Rygg
  Torill Hodt Heggen
  Elisabeth Hegg Gjølme
  Sigrid Barstad Sanner
  Mikkel Mørch Sollie
  Mathias Opdal Weseth
  Hilde Solberg Øydne
  Morten Dahl-Hansen
  Frigg Winther Rugset
  Tone Strand Molle
  Elizabeth Hodges Dale
  Haakon Christopher Sandven
  Odd Øie
  Sebastian Lundahl Otterhals 
Arbeiderpartiet  
8 representanter Kjell Maartmann-Moe
  Bjørn Martin Johnsen
  Lina Parvizian
  Kari Brodin Seljelid
  Elisabeth Nesset
  Reidar Kleppe
  Ola H. Borchgrevink Pedersen
  Wasim Zahid
Miljøpartiet De Grønne MDG  
5 representanter Nikki Schei
  Signe Bakke S. Johannessen
  Cristin Xiaojun Liu
  Kim Zimmer
  Hans Rugset
Venstre  
5 representanter Eirik Bøe
  Wenche Steen
  Johan Malvik
  Frank Roland
  Øystein Goksøyr
Fremskrittspartiet Frp  
4 representanter Torbjørn Espelien
  Ida Ohme Pedersen
  Petter Melsom
  Jan M. Thalberg jr.
Sosialistisk Venstreparti SV  
2 representanter Anita M. Solli
  Dina Knudsen
Senterpartiet  
2 representanter Ragnar Molland
  Finn Hebbe Johnsrud
Rødt  
1 representant Stein Stugu
   
Pensjonistpartiet  
1 representant Kjell Ole Heggeland
   
Kristelig Folkeparti  
1 representant Elisabeth Fremstad Aukrust