Bærum inngår i ASSS-nettverket som består av de 10 største kommunene i landet – Bergen, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Oslo, Sandnes, Stavanger, Trondheim og Tromsø.

ASSS-nettverket utgir årlige rapporter som viser forskjeller i inntektsgrunnlag, utgiftsbehov og ressursbruk mellom de 10 storkommunene, forholdet mellom ressursbruk og kvalitet på tjenesteområdene.  Hensikten er å gi grunnlag for effektiv tjenesteproduksjon med god kvalitet i kommunene.

De tjenesteområdene  som inngår i sammenlikningene er grunnskole, barnehage, barnevern, kommunehelse, pleie- og omsorgstjenestene, sosiale tjenester og eiendomstjester.

ASSS-rapporten 2017

Bærums netto driftsresultat i 2016 var på 8,6 prosent og hadde størst økning i sammenlikningen med de andre kommunene (bortsett fra Oslo). Samtidig hadde Bærum klart høyere vekst i netto investeringsutgifter enn de øvrige ASSS-kommunene.

I 2016 hadde Bærum en netto gjeld som var om lag 41 prosentpoeng lavere enn de øvrige ASSS-kommunene målt forhold til driftsinntektene. Korrigert for forskjeller i utgiftsbehov etc. var inntektene i Bærum om lag 4,5 prosent høyere enn landsgjennomsnittet.

Effektiv kommune

Når vi ser på sektorene innenfor inntektssystemet så var tjenesteproduksjonen i Bærum i 2016 om lag 1,5 prosent høyere enn ASSS-snittet, mens effektiviteten var om lag 2 prosent høyere enn ASSS-snittet. I 2016 økte Bærum kommunes produksjon av tjenester mer enn økningen i tjenestebehov, samtidig som Bærum hadde en økning i effektivitet på bortimot 1 prosent.

Barn og unge

Bærum kommune var mest effektiv innenfor grunnskole, om lag 4 prosent mer effektive enn ASSS-snittet. Bærums brutto driftsutgifter innenfor grunnskole var om lag 7,5 prosent lavere enn ASSS-snittet.

Barnevern var den tjenesten der Bærum hadderelativt sett lavest tjenesteproduksjon i 2016. Samtidig var det innenfor barnevern at Bærum hadde sterkest økning i produksjon av tjenester fra 2015 til 2016, og det var også barnevern som hadde den største økningen i effektivitet.

Pleie og omsorg

Kommunen er minst effektiv innenfor pleie og omsorg, likevel var produksjonen i Bærum om lag 4 prosent høyere enn ASSS-snittet. Driftsutgiftene innenfor pleie og omsorg er om lag 7,5  prosent høyere enn ASSS-snittet.

Bærum kommune har fra 20. september 2017 overtatt lederskapet i nettverket.  KS er sekretariat for nettverket.

Se digital fremstilling av rapporten: asss.no

Bærum-rapporten i pdf- format