Pressemelding fra Bærum kommune
Dato: 30.08.21

Avgjørelse i høyspent-saken

NVE har i dag meddelt at de går inn for å bygge ny høyspentledning fra Hamang i Bærum til Smestad i Oslo i luften som nå.

- Dette er det verst tenkelige utfall for Bærums innbyggere, og jeg er rystet over avgjørelsen om å bygge en kraftledning gjennom et av Norges tettest befolkede områder. Dette er totalt uakseptabelt for både Oslo og Bærum, og vi vil umiddelbart påklage avgjørelsen til Olje- og energidepartementet, sier ordfører i Bærum Lisbeth Hammer Krog.

De nye mastene vil i snitt være 38 meter høye, som er en økning fra dagens master på 21 meter. Dette vil gjøre mastene mer synlig, spesielt på avstand. Støyen vil også øke.

- Vi kan ikke akseptere at det velges en løsning som til de grader forverrer situasjonen for flere titusener av innbyggere i Bærum og Oslo, sier ordføreren. Hun legger til at den løsningen som velges nå vil stå i 50 til  100 år, derfor er valg av løsning et valg for generasjoner.

Bærum kommune har stilt seg kritisk til manglende samfunnsøkonomiske analyser for å vurdere om tiltaket er lønnsomt. Statnett har etter kommunens mening ikke  gjennomført analysen grundig nok. Statnett har selv ikke avvist at merverdien av kabling i jord overstiger merkostnaden, sier ordføreren.