Det er femti år siden utbyggingen av Rykkinn, og det blir markert med en rekke små og store arrangementer fra 16. til 23. juni.

50-årsfeiringen er et samarbeid mellom Bærum kommune, Rykkinn frivilligsentral og en rekke lag og foreninger, barnehager, skoler og ildsjeler.

Programmet i jubileumsuka spenner fra konserter og utstillinger til samtaler og debatter, og foregår på ulike steder på Rykkinn.

Oppdatert program ligger på Frivilligsentralens nettsider.