Når Treklang – Oksenøya senter åpner i august, skal Ruter ha en ny bussforbindelse på plass. Bussen skal kjøre på Forneburingen, og skal gjøre det enkelt å velge kollektivt til skolen og barnehagen på Treklang.

– Vi har hatt et godt samarbeid med kommunen, og det blir fint å få dette tilbudet på plass, sier områdeleder i Ruter, Robert Fjelltun. Han forteller at bussen vil gå fra seks om morgenen og frem til 23 om kvelden, og fem ganger i timen i rushtiden på hverdager. Ruten vil gå fra Dagny Bergers vei via Storøya skole til Treklang, før den fortsetter mot Oslo sentrum.

Når Treklang – Oksenøya senter åpner i august, skal Ruter ha en ny bussforbindelse på plass. Fra høyre: Kommunikasjonssjef i Ruter, Sofie Bruun, kommunalsjef Svein Finnanger, spesialrådgiver for kommunaldirektør samfunn, Øyvind Brandt, områdeleder i Ruter, Robert Fjelltun og leder for hovedutvalg miljø, idrett og kultur, Dag Egil Strømme. Foto: Ragnhild I. Hoem
Når Treklang – Oksenøya senter åpner i august, skal Ruter ha en ny bussforbindelse på plass. Fra høyre: Kommunikasjonssjef i Ruter, Sofie Bruun, kommunalsjef Svein Finnanger, spesialrådgiver for kommunaldirektør samfunn, Øyvind Brandt, områdeleder i Ruter, Robert Fjelltun og leder for hovedutvalg miljø, idrett og kultur, Dag Egil Strømme. Foto: Ragnhild I. Hoem

– Viktig for å nå klimamålene

– Bussruten er helt sentral for å kunne realisere de høye klima- og miljømålene vi har for Treklang og for Fornebu, sier leder for hovedutvalg miljø, idrett og kultur, Dag Egil Strømme. –  Dette tilbudet vil bidra til at beboerne på Fornebu kan velge kollektivt fremfor bil, understreker han.

På plass fra barnehage- og skolestart

Planlagt oppstart for ruten er mandag 8. august. – Det er viktig at tilbudet er på plass når barnehagen og skolen på Treklang – Oksenøya senter åpner, så familiene raskt får mulighet til å etablere gode vaner, sier kommunalsjef Svein Finnanger.

– Tilbudet vil også komme de som går på Storøya skole og i Storøya barnehage til gode. Busstilbudet er viktig for å nå nullvekstmålet, som sier at all økning i trafikken skal skje med sykkel, gange og kollektiv, sier Finnanger.

Bussen på Forneburingen skal gjøre det enkelt å velge kollektivt til Treklang. Foto: Ragnhild I. Hoem
Bussen på Forneburingen skal gjøre det enkelt å velge kollektivt til Treklang. Foto: Ragnhild I. Hoem