Digital skolehverdag handler først og fremst om nye måter å lære på og hvordan man lærer.

Alle elever og lærere ved fem skoler har det siste året vært utstyrt med ett nettbrett hver. Rådmannen foreslår at ti nye skoler skal etter planen bli digitale etter nyttår. 

Pilotprosjekt som skal gi kommunen nødvendig erfaring og kunnskap ble etablert ved fem skoler fra 1. januar 2015, tre barneskoler (Bekkestua, Jong og Grav) og to ungdomsskoler (Vøyenenga og Gjettum). Det er ikke avklart hvilke ti nye skoler som skal inn i prosjektet, forutsatt at politikerne støtter forslaget.

- Forutsatt at den samlede evalueringen fra de 15 skolene i pilotprosjektet bekrefter de overveiende positive erfaringene med hensyn til læringsutbytte, og at økonomien tillater det, er intensjon at alle skoler blir inkludert i satsingen Digital skolehverdag i løpet av 2018, sier rådmann Erik Kjeldstadli.

Les den politiske saken her (pdf).