I år har bæringene bidratt med 5 475 579 kr. eller 44,75 kr. per innbygger.

- Tusen takk til alle som har bidratt, både som bøssebærere og givere. Givergleden har vært stor blant bærumsinnbyggerne, og resultatet så langt er blant de beste i kommunens historie, sier en fornøyd ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Resultatet fra ringepanelet og bidrag fra nærings- og organisjonsliv nærmer seg nå en million kroner og er akkurat nå på 968 890 kr.

Det ble samlet inn 2 598 940 kr. i Bærum søndag kl. 16-18. Dette er en økning på 311 530 kr. fra i fjor eller 2,60 kr mer per innbygger (per kl. 07 mandag 24. oktober).
 
I tillegg kommer støtten som er gitt via vipps, telefon og andre hjelpemidler. Denne summen er foreløpig på 1 636 802 kr. Dette tallet vil muligens bli noe oppjustert.