Valgstyret i Bærum behandlet 13. september 2023 protokollen etter Kommunestyrevalget 2023.

Valgstyret i Bærum behandlet 13.09.23 protokollen fra Kommunestyrevalget 2023.

Arbeiderpartiet

Thilde Marie Børsum
Cathrine Chaffey
Atta Mohammed
Elisabeth Nesset
Reidar Kleppe
Ola H. B. Pedersen
Terje Heiestad

Fremskrittspartiet

Torbjørn Espelien
Jan Mauritz Thalberg
Dag Vangsnes
Geir Homlund

Høyre

Lisbeth Hammer Krog
Haakon Kvenna Veum
Dag Egil Strømme
Elisabeth Hegg Gjølme
Elin Spjelkavik
Haakon Christopher Sandven
Morten Skauge
Mikkel Mørch Sollie
Martin Strømme
Anders Puntervold Hammer
Mads Gram Rygg
Sebastian Lundahl Otterhals
Odd Arne Marsteinstredet
Norman Lagesen
Suzanne Elisabeth Five
Torill Hodt Heggen
Ole Johan Aulie
Tom Major Coward
Morten Dahl-Hansen
Lene Olafsen Teppati
Kjersti Aastad
Bjørn Nordal Røtnes
Farhoud Falahatimarvast
Elisabeth Syverød Torkildsen
Hilde Solberg Øydne

Industri- og Næringspartiet

Kjell Erik Eilertsen

Kristelig Folkeparti

Elisabeth F. Aukrust

Miljøpartiet De Grønne

Nikki Schei
Line Norman Jernæs
Cathinka Bergem

Pensjonistpartiet

Kjell Ole Heggland

Rødt

Mathilde Lømo

SV - Sosialistisk Venstreparti

Dina Larsdatter Knudsen
Kjersti Marie Stensrud

Venstre

Eirik T. Bøe
Wenche Steen
Christine Meling
Frank Roland
Inger Marie Fausa Aasberg
Øystein Goksøyr

Gjennomføringen av valget

Oppmøteprosent: 68,61 %
Antall forhåndsstemmer: 44 885
Antall valgdagen: 23 898

Ordfører Lisbeth Hammer Krog rettet en stor takk til alle valgmedarbeidere som har bidratt til gjennomføringen av valget.

Protokoll fra valgstyret med mer detaljert informasjon om valget.