Formannskapet 15. april sluttet seg til forslag om at fremtidig renovasjonsløsning for Sandvika øst blir et stasjonært avfallssug.

Sandvika sentrumsområde skal være mest mulig bilfritt. Derfor vil det være nødvendig med sentralisert avfallshåndtering, slik at det ikke vil være nødvendig med renovasjonsbiler i sentrum.

Avfallssug er den mest hensiktsmessige og miljøvennlige
løsning for området, også fordi det håndterer avfallet på en trafikksikker, areal-, tidseffektiv god måte med mindre forurensing.

Formannskapet gikk inn for et avfallssug for kildesortering med  nedkast for fire sorteringstyper: restavfall, matavfall, papp og papir, samt plast.