Kommunen arbeider nå for å opprettholde en forsvarlig renovasjonstjeneste for innbyggerne. Ny leverandør, NordRen AS, vil være på plass så snart som mulig.

Rådmannens orientering for Formannskapet 19.09.17:

Kommunen fikk mandag kveld melding om at RenoNorden AS, som har hatt renovasjonsløsningen for hele Bærum siden 1. april, ville begjære oppbud. Oppbudsbegjøring ble innlevert i dag, og tingretten har åpnet konkurs. Konkursen omfatter også morselskapet, RenoNorden ASA.

Selskapet har slitt økonomisk en tid. Som det fremgår av børsmeldingen som kom mandag kveld har selskapet hatt dialog med kunder hvor kontraktene påfører selskapet tap. Bærum kommune har også vært med i denne dialogen. Vi, sammen med andre større kommuner stilte oss positive til å  prøve å finne frem til  løsninger Vi må nå konstatere at selskapet ikke har lykkes å sikre grunnlag for videre drift.

Selskapets økonomiske vansker var også fremme i media før sommeren. Risiko  for en konkurs var også da et tema. På denne bakgrunn valgte Bærum å gjennomføre en konkurranse i juni i år for å sikre beredskap hvis RenoNorden ikke kunne levere  renovasjon i henhold til avtalen . Det ble inngått en beredskapsavtale med NordRen AS om dette.

NordRen as er en ny aktør innenfor renovasjon, men med ledelse med betydelig erfaring fra bransjen.  Vår avtalen innebærer at NordRen as  kan overta mannskap og biler , og slik viderefører renovasjons-innhentingen som i dag.

Venter på bostyrers godkjenning

Avtalen innebærer at NordRen AS overtar avfallsinnsamlingen, så snart bostyrer godkjenner det.  Vi vet foreløpig ikke når overtakelsen av mannskap og biler kan skje.

Kommuneadvokaten har vært i kontakt med bobestyrer, og har fått muntlige opplysninger om at bankene sikrer videre drift de ti neste dagene.

Vi må være forberedt på at det kan oppstå problemer med avfallsinnsamlingen i en kortere tid.  Vi jobber for å løse situasjonen så raskt som mulig. Renovasjonsavdelingen vil legge planer for at eventuelle avvik og forsinkelser blir innkjørt så raskt som mulig.

SMS-varsling

Kommunen sender ut varsel via SMS til innbyggere i de områder hvor det kan bli forsinkelser. 

Kommunen har  hatt beredskap siden i sommer for å kunne håndtere forskjellige utganger av situasjonen rundt RenoNordens økonomiske situasjon. Det understrekes at kommunen er opptatt av å ivareta mannskapene som i dag utfører renovasjonsinnhentingen i Bærum  så godt som mulig. De skal utføre jobben også i fremtiden.

Saken oppdateres.