Bærums innbyggere skal ha en sikker renovasjonsordning nå og i fremtiden, derfor jobber vi nå med flere alternative løsninger – en minikonkurranse (med forbehold) er en av alternativene for å sikre renovasjon. 

Minikonkurransen er en del av kommunens beredskapsarbeid, i forhold til den alvorlige økonomiske situasjonen vår renovasjonsleverandør RenoNorden er inne i.

Om fremgangsmåten

Dette dreier seg ikke om en ordinær utlysning av renovasjonstjenester for Bærum kommune, men om en såkalt «minikonkurranse» i tråd med anskaffelsesforskriften § 13-3 (1) bokstav e. Anskaffelsesprosedyren som nå er iverksatt tar kun sikte på å sikre avfallsinnsamlingen i en begrenset periode, dersom dette skulle bli nødvendig. Det som eventuelt vil bli inngått er en midlertidig avtale om avfallsinnsamling, slik at kommunen kan utlyse en ordinær åpen konkurranse om de samme tjenestene.

Det som eventuelt vil bli inngått, er en avtale for  kun 18 mnd. Da kan Bærum kommune, dersom det blir aktuelt, ha tid til å gjennomføre en vanlig anbudskonkurranse.