Kommunestyret 29. mars sluttet seg til forslaget om dekor med regnbuefarger i Sandvika, som en anerkjennelse av et mangfoldig samfunn.

For å vise anerkjennelse av Bærum som et mangfoldig samfunn iverksettes det dekor i regnbuefarger - prideflagg-farger - følgende steder:

  • I undergang ved Sandvika Storsenter
  • Langs Rådhusbroen
  • I gatebelegg i Kinoveien

Kommunedirektøren bes om å arbeide videre med flere ideer for bruk av regnbuefargene, og i andre deler av kommunen i tillegg til Sandvika.