Vi har nettopp ferdigstilt en rapport om luftovervåkingen i Bærum i 2014-2015.

Lokal luftkvalitet er et aktuelt tema, og i Bærum overvåkes luftkvaliteten kontinuerlig med to målestasjoner. I uke 19 får Bærum tilsyn om temaet fra Fylkesmannen.

Det er nå ferdigstilt en rapport på luftkvaliteten i Bærum i 2014 og 2015. Denne kan dere lese i sin helhet her.

Rapport fra luftovervåkningen 2014 og 2015 (pdf)

Noen hovedpunkter er:

  • Bærum overholder de lovpålagte (juridiske) grenseverdiene for luftkvalitet
  • De helsebaserte nivåene blir jevnlig overskredet ved de store trafikkerte veiene
  • Luftkvaliteten overvåkes kontinuerlig ved to målestasjoner i Bærum. Kommunens egen målestasjon flyttes nå fra E16 og til Bekkestua sentrum.
  • Alle kan følge med på måleresultatet og hvordan luftkvaliteten er. I vinterhalvåret kan man gratis abonnere på daglig varsel om luftkvalitet som også gir helseråd
  • Luftforurensning består av en blanding av ulike gasser og partikler. Det er først og fremst svevestøv (PM2,5  og PM10) og nitrogendioksid (NO2) som gir dårlig luftkvalitet. Dårlig luftkvalitet påvirker helsa vår. Av lokale kilder er det først og fremst veitrafikk, men også vedfyring som påvirker luftkvaliteten i Bærum.