For å ivareta sikkerheten til gående og syklende mens elvepromenaden bygges, har kommunen valgt å stenge Rådhusbroen i Sandvika for biltrafikk fra 11. mars og frem til sommeren.

Det skal bygges trapper på begge sider av broen ved rådhuset, og et større område må stenges av. Dermed blir det for trangt for både gående, syklende og kjørende.

Det er mulig å snu i begge ender av broen, både foran kulturhuset og foran rådhuset. Vi ber om forståelse fra bilister for dette sikkerhetstiltaket, og oppfordrer gående og syklende til å være oppmerksomme når de passerer anleggsområdet.

Mer informasjon om bygging av Elvepromenaden finner du her.