I begynnelsen av januar starter arbeidene med å rehabilitere fundamentene på Rådhusbroen.

Ferdsel på broen blir ikke påvirket av arbeidet.  I perioder når det arbeides med fundamentene, vil det støye i området. I Brambanis vei vil anleggsmaskiner og kontainere kunne påvirke kjøremønster og ferdsel.

Valg av metode for rehabilitering og tidspunkt for arbeidet er tatt av hensyn til miljøet, spesielt fisk og liv i Sandvikselva.

Rådhusbroen vil stå ferdig i juni 2017.