EU/EØS og Bærum kommune er tema for neste Rådhusakademi 11. mai kl. 12.30.

Brexit har skapt økt oppmerksomhet rundt forholdet til EU – også for Norge, som ønsker å ha et aktivt forhold til Europa. Vi en del av Europa. Mesteparten av vår handel skjer med europeiske land. Fra og med 2013 er 28 land i Europa medlem i EU. Et aktivt forhold til Europa skjer derfor hovedsakelig  gjennom forholdet til EU. EØS-avtalen er hjørnestein i dette forholdet. Den er fra 1992. Den er mellom 31 land – 28 i EU og Liechtenstein, Island og Norge.

  • Hva går EØS-avtalen egentlig ut på for Norge og de andre avtalelandene?
  • Hva handler den om?
  • Hva krever den og hva gir den?
  • Hva betyr den for det vi gjør i Bærum kommune?
  • Hvordan merker vi avtalen til daglig?
  • Hvordan kan vi utnytte det EØS-avtalen gir oss av muligheter og handlingsrom?

Stig Bang-Andersen er rådgiver i KS og jobber for tiden ved Europakontoret som KS har i Brussel. Kontoret skal formidle aktuell EU/EØS-informasjon til norske kommuner og fylkeskommuner, og ivareta KS' interesser i Brussel. Det følger med på politikkutviklingen i EU, representerer norsk kommunesektor på ulike arenaer og påvirker politikkutformingen i EU på vegne av medlemmenes interesser. Mer om dette kan du lese på KS i Brussel .

Møtet foregår i Formannskapsalen, Rådhuset.