Noen råd ved styrtregn

  • Ved oversvømmelse på privat eiendom, bør forsikringsselskapet ditt kontaktes.
  • Unngå ferdsel i utsatte områder
  • Begrens skadene ved å flytte verdier og holde vannveier åpne.
  • NVE anbefaler å unngå elvebredden selv om vannet i vassdrag trekker seg tilbake. Dette på grunn av ustabile skråninger som kan føre til jordskred.

På varsom.no kan du lese mer om aktuelle farevarsler.