Det melder Statens vegvesen i dag 8. november. Etter nesten seks uker viser forsøket med kollektivfelt fra Lysaker til Sandvika kun marginale reisetidsgevinster for bussen, mens rushtiden har blitt vesentlig utvidet.

Tiltaket avvikles så raskt som mulig, og arbeidene med nye skilt og oppmerking starter umiddelbart.

Les mer på nettsidene til Statens vegvesen.