Da Bærum kommune i 2017 kjøpte Presterud gård var forutsetningen at stedet skal være tilgjengelig for allmenheten og at aktivitetene bør bidra til å fremme kontakt mellom generasjonene. Stedets kvaliteter bør bevares, også verdien stedet har som kulturminne. Bygningene må restaureres og tilpasses fremtidig bruk.

 Rådmannen skal igangsette konseptfase for restaureres og oppgraderes i tråd med redegjørelsen, og legger frem egen sak for politisk forankring av konsept for Presterud gård i august 2018.

Formannskapet ønsker å arrangere et verksted for å tenke langsiktig innhold for eiendommen, før endelig valg av konsept.

Det legges opp til innbyggerrettede aktiviteter i hagen på eiendommen allerede fra sommeren 2018.

Les saken her.