– Mine tanker går til alle berørte i denne triste saken; familie, venner, medelever, lærere og egne ansatte, sier ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krog.

Bærum kommune vil prioritere og følge opp de nærmeste og sikre at de er godt ivaretatt. Jentas tidligere skole, Mølladammen, holder åpent i dag. Skolen og kommunen vil bruke tid og ressurser på å møte elever og foreldre som har behov for det i tiden fremover, sier Hammer Krog.

Løfte hver stein

– Når en tragisk hendelse skjer vil alle involverte spørre seg om de kunne gjort mer. Som kommune, der jenta bodde frem til høstferien i fjor, må vi også spørre om vi har gjort nok. Bærum kommune vil bidra med å  løfte hver stein i politiets etterforskning. Vi vil også be om et statlig tilsynsmyndighet går inn i kommunens håndtering av saken, sier ordføreren.

Kommunen vil ta kontakt med Fylkesmannen i Oslo og Akershus i løpet av de nærmeste dagene.

Elev ved flere bærumsskoler

Den 13-årige jenta har vært elev ved Gullhaug og Lesterud barneskoler og senere ved Mølladammen ungdomsskole fra skolestart og frem til høstferien 2015. Før høstferien fikk Mølladammen skole beskjed om at eleven skulle flytte til en annen kommune og skolens flyttemelding ble sendt senere i oktober. Jenta har ikke vært folkeregistert i Bærum kommune siden begynnelsen av november.

Bærum kommune har hatt kontakt med de relevante instansene i Valdres.

Barnevernet i Bærum har kjent til familien, men av hensyn til taushetsplikten, de berørte og pågående politietterforskning kan vi ikke informere om innholdet i saken.

– Vår viktigste oppgave er å gi hjelp og støtte til de som trenger det. Her er det blant annet mange barn og unge som har det vondt, avslutter Lisbeth Hammer Krog.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Lisa Bang, telefon 916 39 380