Regjeringens forslag til statsbudsjett er inneholder mye positivt for Bærum på samferdselsområdet.

E18 Vestkorridoren

Regjeringens  forslag om 400 mill til innløsning av boliger og prosjektering for E18 er svært gledelig. – Av hensyn til de innbyggere som har levd i uvisshet i flere år, må innløsning av boliger fortsette ufortrødent. Innløsningen må ikke stoppes av de rød-grønne i Viken, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog

Det er også gledelig at det er satt av planleggingsmidler for E18 Ramstadsletta- Slependen, og kollektivknutepunkt på Lysaker.

Fornebubanen

Det ligger inne tilsammen 1,5 mrd til Fornebubanen, hvorav regjeringens forslag er på 768 mill til banen. – Dette er svært positivt og bærer bud om at NÅ er vi i gang, slår ordføreren fast.

Regjeringen vil i tillegg tilby de lokale partene å øke det statlige bidraget til prosjektet fra 50 til 66 prosent. Det forutsettes at halvparten av det økte tilskuddet går til reduserte bompenger og halvparten til bedre kollektivtilbud etter lokal prioritering.

E16 Bjørum – Skaret

Bevilges 250 mill for 2020 til forberedende arbeid for videreføring av E16 mellom Bjørum og Skaret. Samtidig er det satt av 470 mill til sluttføring av Sandvika-Wøyen. Det er satt av også midler til planlegging av fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16.

Gang- og sykkelvei 

Det ligger også inne midler til gang- og sykkelveien i Prof. Kohts vei.