Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjente i dag områderegulering for ny E18 på strekningen Lysaker-Ramstadsletta i Bærum. Dette betyr at Oslo kommunes innsigelse ikke ble tatt til følge.

Regjeringens beslutning om å ikke ta innsigelsen fra Oslo kommune  til følge, innebærer at det kan bygges tunnel under Høvik. I tillegg omfatter områdereguleringen blant annet også ny tunnel mellom Gjønnes og E18, ny avkjøring til Fornebu, separat bussveg og separat sykkelveg.

- Regjeringens beslutning er positiv for miljøet, trafikksikkerheten og ikke minst for beboerne på Høvik. Dette tiltaket bidrar til å bedre bussens fremkommelighet, og vil ikke bidra til økt biltrafikk inn til Oslo, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog. - Jeg er derfor glad for at Oslos innsigelse ikke er tatt til følge.

Pressemeldingen fra departementet